Tìm kiếm tin tức
A Lưới: Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 06/11/2018

Ý thức được vai trò quan trọng của việc “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” và ý nghĩa của Ngày pháp luật (09/11), các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên ý nghĩa và nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật”.

Năm 2018, hưởng ứng 5 năm triền khai Ngày pháp luật, từ đầu tháng 10, Huyện Đoàn A Lưới đã tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng góp phần tuyên truyền ý nghĩa của Ngày pháp luật và giúp đoàn viên thanh niên ý thức sâu sắc hơn lợi ích của việc chấp hành , tuân thủ pháp luật. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật trong đoàn viên thanh niên.

Huyện Đoàn đã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang thông tin chính thức của cơ quan, tập trung đăng tải những nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật và định hướng ý thức sống “gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật” để “bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Bên canh đó, Huyện Đoàn cũng đã khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ tư pháp tổ chức. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên và có nhiều bạn đã tham gia cuộc thi này.

Đầu tháng 11/2018, đẩy mạnh các hoạt động hướng tới hưởng ửng ứng Ngày pháp luật, Ban thường vụ đã tổ chức Hội thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu và biên giới và bộ đội biên phòng” và Hội thi thanh niên với an toàn giao thông”. Hai Hội thi đã chọn những Luật gắn liền với thanh niên A Lưới là Luật biên giới Quốc gia và Luật Giao thông đường bộ. Thông qua việc tuyên truyền cụ thể văn bản luật để định hướng ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên là mục đích mà 02 Hội thi hướng đến. Trong cuộc thi, các nội dung về Ngày pháp luật đã được lồng ghép vào các phần thi để tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên ý nghĩa cùa ngày này.

Mỗi hoạt động và hình thức tuyên truyền đã và đang góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Bảo vệ tính thượng tôn pháp luật cũng chính là đang góp phần xây dựng Tổ quốc.

Huyện đoàn A Lưới

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.670.938
Truy cập hiện tại 208