Tìm kiếm tin tức
Học tập và làm theo Bác để thiết thực chăm lo cải thiện đời sống nhân dân
Ngày cập nhật 04/12/2018

Những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thời gian qua là bằng sự nỗ lực, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có thể còn rất nhỏ bé nhưng quan trọng hơn, là đã hình thành ý thức làm việc cống hiến vì dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả trên sẽ là tiền đề để huyện Mèo Vạc tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Mèo Vạc là huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh Hà Giang, được thành lập ngày 15-12-1962 trên cơ sở tách ra từ huyện Đồng Văn, một vùng đất có từ lâu đời, là điểm cuối cùng của trục đường Hạnh Phúc: Hà Giang - Đồng Văn. 

Cao nguyên Đồng Văn nói chung, huyện Mèo Vạc nói riêng là vùng cao núi đá, độ cao trung bình là 1.100m so với mặt nước biển. Núi đá chiếm hơn 34.000 ha, đất nông nghiệp chỉ chiếm gần 15.000 ha, lâm nghiệp hơn 10.000 ha, còn lại là đất chuyên dùng và đất ở. Cấu trúc địa lý của cao nguyên Đồng Văn cũng như của huyện Mèo Vạc hết sức phức tạp, địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, đá lộ đầu nhiều, sự chênh lệch về độ cao không đồng đều giữa các vùng trong toàn huyện. Cấu trúc địa lý phức tạp như vậy ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội giữa các vùng trong và ngoài huyện. 

Huyện Mèo Vạc có 17 xã và một thị trấn, 17 dân tộc anh em, đông nhất là dân tộc Mông. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, con người nơi đây vốn có đức tính cần cù lao động, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên và tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất với các thế lực phản động, ngoại xâm để sinh tồn và phát triển.

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Từ khi có Đảng lãnh đạo, tinh thần kiên trung đó không ngừng được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, đã trở thành truyền thống cực kỳ quý báu. Nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc luôn tin tưởng vào sự lã