Tìm kiếm tin tức
Thị Đoàn Hương Thuỷ: Sinh hoạt câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”
Ngày cập nhật 10/07/2018

Thị xã Hương Thuỷ trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Thị xã ngày càng tăng cao đã mở ra cho đoàn viên, thanh niên nhiều thời cơ cũng như thách thức. Với sự phát triển hội nhập ngày càng cao mang lại cho thanh niên nhiều cơ hội học tập, việc làm, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên cống hiến và trưởng thành. Đại đa số thanh niên trên địa bàn có nhận thức chính trị, lối sống lành mạnh, tự tin, năng động và tính thực tiễn của thanh niên ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận thanh niên vẫn còn thờ ơ, sống thực dụng, lười lao động chỉ thích hưởng thụ từ đó dễ bị lôi kéo sa vào các tệ nạn xã hội. Đây là vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức nhằm định hướng lý tưởng, hình thành nhân cách cho thanh niên thông qua các hoạt động phong trào, hoạt động các CLB, Đội, Nhóm sở thích nói chung và hoạt động Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” nói riêng.

 

 

Với mục tiêu là góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố, thời gian qua Ban Thường vụ Thị đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tích cực triển khai có hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” từ thị xã đến cơ sở Đoàn.

Từ khi thành lập, ra mắt đến nay các CLB này đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia. Trong tuyên truyền, các CLB tập trung chủ yếu vào phổ biến các luật, quy định liên quan trực tiếp tới thanh, thiếu nhi như: Luật Thanh niên, Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thuỷ nội địa; Luật phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS,…

Có thể nói, sự phát triển của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với Pháp luật” cần phải lấy đoàn viên, thanh niên làm lực lượng chủ đạo, từng bước làm cho đoàn viên, thanh niên có thể tự nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng kinh nghiệm của mình để có thể vận dụng pháp luật vào thực tiễn cho bản thân; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tiễn, các phong trào hành động cách mạng để thanh niên trải nghiệm thực tiễn và áp dụng pháp luật, rèn luyện các kỹ năng chấp hành pháp luật, làm cho việc sống và làm việc theo pháp luật trở thành một chuẩn mực văn hóa bền vững trong mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã.

Thị Đoàn Hương Thuỷ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.158.727
Truy cập hiện tại 904