Tìm kiếm tin tức
Phú Lộc: triển khai kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đến cán bộ, ĐVTN
Ngày cập nhật 02/07/2019

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Lộc, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Lộc đã tổ chức triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về tiếp tục thực hiện chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn".

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Vũ Như Quỳnh – UVBCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn triển khai nội dung Kết luận 06 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; phong trào “3 trách nhiệm”: “trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng”, trong đó tập trung nhấn mạnh một số trọng tâm sau đây: phải chú trọng xây dựng phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng nguyên tắc của tổ chức Đoàn; cần quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi để đề xuất phương án giải quyết kịp thời, thỏa đáng; cần chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 01-CT/TWĐTN cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Phú Lộc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thông tin, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hình thành giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Huyện Đoàn Phú Lộc

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.998.404
Truy cập hiện tại 1.147