Tìm kiếm tin tức
Giám sát việc thực hiện Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/09/2019

Nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Đề án, Kế hoạch của tỉnh. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đưa ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước đối với nội dung này ở địa phương, đơn vị. Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, ngày 30/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiệnQuyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020tại UBND xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông) và UBND huyện Nam Đông.

 

Qua các buổi giám sát các đơn vị, địa phương đều quan tâm tổ chức triển khai tốt chiến lược đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, các ban ngành, đoàn thể phối hợp, các tầng lớp nhân dân và gia đình chú trọng, nhiều hoạt động dành cho trẻ em đã được tổ chức lồng ghép vào các hoạt động của các ban ngành, đoàn thể nhất là trong các dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Tháng hành động vì trẻ em, quà Tết cuối năm cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, trong đợt giám sát này, các địa phương cũng nêu bật ra một số khó khăn còn tồn động trong vấn đề về bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Một số gia đình mà phần lớn là gia đình nghèo, đông con chưa điều kiện để quan tâm, chăm sóc nuôi dạy con cái, còn áp đặt, chưa lắng nghe ý kiến các em; Hoạt động của quỹ bảo trợ trẻ em ở cấp xã mặc dù đã thành lập nhưng hầu như hoạt động không thường xuyên; Kinh phí phân bổ cho các hoạt động của trẻ em còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu;...

Nhằm khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ quyền lợi, chăm sóc tốt cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh,trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục giám sát UBND xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà) và UBND thị xã Hương Trà vào ngày 06/9/2019.

Ban Tổ chức Kiêm tra

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.008.817
Truy cập hiện tại 669