Tìm kiếm tin tức
Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai lớp bồi dưỡng học tập 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên
Ngày cập nhật 16/07/2019

Chiều ngày 16/7/2019,  Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị với sự tham gia của 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Đình Bình – Phó Bí thư thường trực  Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  khẳng định việc trang bị, trau dồi và nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ là đòi hỏi tất yếu đối với mỗi cán bộ Đoàn; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được trang bị những lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, về hệ thống chính trị ở nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bên cạnh đó còn được câp nhật các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, chủ quyền biển, đảo...

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên để củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.870.500
Truy cập hiện tại 1.796