Tìm kiếm tin tức
Đoàn Học viện âm nhạc Huế: Tổ chức lớp học tập 6 bài học lý luận chính trị và bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, Chủ nghĩa Mác - Lênin
Ngày cập nhật 20/06/2019

Trong thời gian 02 ngày, từ ngày 18-19/6/2019, Ban Thường vụ Đoàn Học viện âm nhạc tổ chức lớp học tập 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa yêu nước và đạo đức cách mạn cho giảng viên, người lao động và đoàn viên thanh niên.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí đã được nghe PGS-TS Trương Công Huỳnh Kỳ - Trưởng khoa lịch sử Đại học sư phạm Huế trình bày các nội dung lý luận về chủ nghĩa yêu nước, Chủ nghĩa Mac - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời cũng được truyền đạt những nội dung cơ bản của 6 bài học lý luận chính trị.

Thông qua lớp học, nhằm nâng cao trình độ lý luận, nhận thức và định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Đoàn Học viện âm nhạc Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.998.579
Truy cập hiện tại 1.181