Tìm kiếm tin tức
Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chiến sỹ trẻ học tập chuyên đề học tập và làn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký phấn đấu học tập, làm theo lời Bác dạy
Ngày cập nhật 12/05/2019

Chiều ngày 12/5/2019, Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho các đồng chí là đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị  khối cơ quan Bộ Chỉ huy.

Trong thời gian qua, Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”. Đồng thời, gắn với thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” và tiến hành đăng ký phấn đấu học tập, làm theo lời Bác dạy; xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình, cách làm hay, hiệu quả để triển khai thực hiện ở cơ sở; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu”, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đoàn và đơn vị.

Hội nghị hằm tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đoàn viên, đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt đoàn; nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, hành vi, ứng xử trong cuộc sống và trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên. Đồng thời tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị, giúp phát hiện và xây dựng, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05.

Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày